"Pakt Na Rzecz Zatrudnienia" powstał z inicjatywy siemianowickiego samorządu terytorialnego w 2003 roku. Jego treść jest wynikiem współpracy PUP-u z irlandzkim Dublin Employment Pact. Wzorując się na dublińskim pakcie, jego sukcesach w realnym przeciwdziałaniu bezrobociu i jego skutkach - sformułowaliśmy odpowiadający naszej sytuacji dokument. Uznaliśmy, że receptą na sukces w walce z bezrobociem jest przede wszystkim szeroko zakrojona współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy sąsiadującymi ze sobą miastami Śląska oraz różnymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Potrzeba wspólnych działań została dostrzeżona przez przedstawicieli władz samorządowych wielu miast Śląska, miast partnerskich Siemianowic Śląskich i innych organizacji, którzy stali się sygnatariuszami "Paktu Na Rzecz Zatrudnienia". Pakt podpisano 5 września 2003 r. w Siemianowicach Śląskich - w drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Przeciwdziałania Bezrobociu.